One Response

Page 1 of 1
  1. avatar
    shakt dhyani May 1, 2012 at 12:02 AM |

    ye sab gappbaji hai…devi-devta sab kapol kalpna hai..aisa vampanthi kahte hai toh viswakarma wali baat bhi sampradayik hogi..is tarah ki baat se afim jaisa nasha chadega..

    Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: