One Response

Page 1 of 1
  1. avatar
    Dr.Jamanlal June 9, 2013 at 4:11 PM |

    Shocking! Maine isi karan se pahad jana kam kar diya hai.Jane par shanm ke samay rahna dubhar ho jata hai.Kahte hain pahad mein garibi hai,par nahin,yahan to sharab ki nadiyaan bahti hai. Dr.Jamanlal.

    Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: